13 Nisan 2014 Pazar

DEMOKRASİNİN ERDEMİ

Siyaset bilimcilerin demokrasinin erdemleri konusundaki düşünceleri şöyle özetlenebilir:

Demokrasi, kötü ve otoriter yönetimi engelleyici mekanizmalara sahiptir.
Demokrasi, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini koruma altına almıştır.
Demokrasi, bütün yurttaşların kendini ifade etmesine ve özgürlüklerini yaşamasına zemin hazırlar.
Demokrasi, bireyin çıkarını ve özgürlüğünü topluma feda etmez. Çoğunluk gibi azınlığında hak ve özgürlükleri güvence altındadır.
Demokrasi, hukukun üstünlüğüne önem verdiği için "kanun önünde herkes eşittir..."
Demokrasi, farklı fikirler ve ideolojilerin partileşmesine ve eşit bir biçimde yarışmasına olanak sağlar.
Demokrasi, medya özgürlüğünün garantisidir. 
Demokrasi, ekonomik kalkınma ve gelişme için fırsatlar üretir.
Demokrasi, farklı partilerin iktidar olmasına olanak sağladığı için toplumsal gerilimlerin en aza inmesine destek olur.
Demokrasi, "kuvvetler ayrılığı" ilkesi üzerinde ayakta durduğu için yasama, yürütme ve yargı arasında denge ve denetim olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla kimse kimsenin görev alanına müdahale edemez.
Demokrasi, toplum mühendisliği yerine farklılıkların kendini ifade etmesi ve ortak yararda konsensüs (uzlaşı) birleşilmesini öngörür.
Demokrasi, yargı bağımsızlığıdır.
Demokrasi, denetimdir-hesap verebilirliktir-şeffaflıktır.
Demokrasilerde hikmet-i hükümete (iktidar olmanın gereği olarak yaptığım işlerden hesap vermem) ilkesine yer yoktur.
Demokrasi, seyirciler rejimi değildir; katılan, biçimlendiren, karar alma mekanizmalarında yer alan yurttaşlar rejimidir.