DÜŞÜNCE


VİVA LA MUERTE!
OR'DA KİMSE VAR MI?


Aşağıdaki Metin Alev Alatlı'nın Or'da Kimse Var mı? adlı romanından alıntıdır:
"Zekâ, cesaret ve iyi niyetin birleştiği noktaya erişmek istiyorum. bir şeyden korkacaksam parasızlıktan değil, kendi gerçeğimi bulamamaktan korkmak istiyorum. Parça başı doğrularla avunmak yerine bütünü kucaklamak istiyorum. Ağzımdan çıkan her sözün, her kelimenin doğru olmasını istiyorum.
Ayağı yere basmayan bir malumat istifçisi olmak istemiyorum. Kişiliğimin temelini içtenlik oluştursun istiyorum.Gevezelik etmektense yapmayı, yaptığımla söylediğimin bir olmasını istiyorum. Kusuru başkasında aramaktansa kendimde aramak istiyorum. Eğer bir şeyden sıkılacaksam, ünlü olmamaktan değil, yeteneksiz olmaktan sıkılmak istiyorum. Ölümümden sonra adımın anılmayacağını bilmek hoşuma gitmiyor. Alçak gönüllü ama yapıcı olmak istiyorum. Az ve öz konuşmak istiyorum. En zorlu kazanımlarımın tanıksız kalmasına üzülmemek istiyorum.
Davranışlarımın bütün ulusların gelecek kuşaklarına örnek olacakmışçasına yaşamak, ağzımdan çıkan her kelimenin dünyayı etkileyecekmişçesine özenle konuşmak istiyorum.
Bana yapılmasını istemediğimi, başkalarına yapılsın istemiyorum. Ama karşılıklılık istiyorum. Kötülüğü iyilikle karşılamak istemiyorum, çünkü o zaman iyiye vereceğim şey kalmıyor. İyiliği iyilik, kötülüğü adalet karşılasın istiyorum. Bayağılığı değil, yüceliği ululamak istiyorum.
İçimden herkese karşı gürül gürül duygudaşlık aksın istiyorum. Benden üstün olanları kıskanmamak, onlarla eşitlenmek için gayret göstermek istiyorum....
hepsinden öte hayatın her anını ciddiyetle, saygıyla karşılamak istiyorum.
Görüyor musun, bütün bunlardan ne kadar uzağım!
 Henüz ne kadar çiğ, ne kadar hamım! Bana zaman tanı!
Açmadan solmak istemiyorum!"
 s. 150-151 (16.09.1994 kitap özeti)

***
"Rasyonelleştirici" ("Ben öyle düşünüyorum, o nedenle şu sonuca varmam doğrudur) düşünce yapısından "rasyonel" (neden-sonuç irdelemesine dayanan) düşünce yapısına geçmemiz gerekiyor.
Edgar Morin'den Metin Heper

***
 
Hayatımızı yaşamıyoruz. Yalnızca izliyoruz. Herbert Marcuse...
***

 

Acaba insanlar mı TV’leri uzaktan kumanda ediyor, yoksa TV’ler mi yığınları uzaktan kumanda edip manipüle ederek birer serseme çeviriyor?Acaba yapraklar mı terk ediyor ağaçlarını, yoksa ağaçlar mı yapraklarını?
YILMAZ ODABAŞI,"TUŞLAR, DÜĞMELER, GÜVERCİNLER"

***
BANA HAKİKATİ DEĞİL, MURADINI VER... cemil meriç


***

Düşüncelerin neyse hayatın da odur. Hayatın gidişini
değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir.

W. SHAKESPEAR

***
YAŞAMLA BAŞA ÇIKABİLMEK


Gürültü ve telâşın ortasında sükûnetle dolaş,


Sessizlikte huzur bulduğunu unutma.


Mümkün olduğunca herkesle dost olmaya çalış,


Ama kimseye teslim olma.


Telâşsız, açık seçik konuş;


Ve başkalarına da kulak ver,


Aptal ve câhil oldukları zaman bile dinle onları;


Çünkü dünyada herkesin bir hikâyesi vardır.


Gürültücü ve saldırgan olanlardan sakın,


Onlar, rûhuna eziyet ederler.


Kendini başkalarıyla karşılaştırdığında,


Anlamsız ve buruk hissedebilirsin,


Çünkü dâima senden daha değerli veya değersizler olacaktır.


Yalnız plânlarının değil, başarılarının da tadını çıkar.


İşinle, ne kadar küçük olursa olsun, ilgilen;


Zamanla değişen kaderinin yegâne dayanağıdır o.


İş hayatında temkinli ol,


Çünkü dünya düzenbazlarla dolu.


Ama bu seni kör etmesin, çünkü pek çok erdem de var;


Pek çok insan yüksek ideâller peşinde,


Ve hayat her yerde kahramanlıkla dolu.


Olduğun gibi görün. Özellikle sevmediğin zaman sever gibi yapma,


Aşka burun kıvırma sakın,


O, inançsızlık çölünde bir vahâdır.


Yılların geçmesine öfkelenme,


Gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe.


Ruhunu besle ki, kaderin kötü bir tecellisine karşı sana kalkan olsun.


Ama kötümserlikle kendine eziyet etme,


Pek çok korku yorgunluk ve yalnızlıktan doğar.


Tam bir disiplinin ötesinde,


Kendine iyi davran.


Sen de kâinatın bir çocuğusun,


En az ağaçlar ve yıldızlar kadar,


Burada olmaya hakkın var.


Ve farkında olsan da olmasan da


Kâinat tekâmül ediyor, olması gerektiği gibi.


Öyleyse, Tanrı ile,
barışık ol.


Bu hayat karmaşasının içinde,


Mücadeleni sürdürürken,


Kendinle barış içinde ol.


Görmeye çalış ki,


Bütün pisliğine ve kalleşliğine rağmen


Dünya yine de güzeldir.


Neş’eli ol ve mutlu olmaya çalış.....


BALTİMORE 1692