25 Şubat 2011 Cuma

İktidar Elitleri/Kuvvetler Ayrılığı!

Jerry Kloby, Küreselleşmenin Sefaleti'nden
"Üçgenişlemiş ve merkezileşmiş alanın her birinin zirvesin­de ekonomik, politik ve askeri elitleri oluşturan yüksek çev­reler ortaya çıkmıştır. Ekonominin zirvesinde, zengin şirket­lerde, CEO'lar bulunur; siyasi düzenin tepesinde siyasileri; ordunun başında ise Genel Kurmay ve daha üst mevkilerde asker-devlet adamı elitleri bulunur. Bu alanların her biri di­ğerleriyle bağlantılı olduğu için, kararlar sonuçları açısından hepsini etkilediği için, üç iktidar alanının her birindeki öncü kişiler -savaş beyleri, şirket müdürleri ve siyasi yöneticiler-Amerika'nın iktidar elitlerini oluşturmak üzere bir araya ge­lirler."