19 Mayıs 2011 Perşembe

MOBBİNG, MOBBİNG, MOBBİNG

Değerli dostlar,
MOBBİNG konusunda bir okuyucumun mektubunu olduğu gibi veriyorum. Kendisine müteşekkirim. İnsana ve insanlığa katkıdan başka herhangi bir amacımız yok elbette. Bütün bu yazıları da zaten mobbing uygulayanlar değil, ancak kurbanları anlayabilir... Bu nedenle bu yazılarımın tamamını mobbing kurbanlarına ithaf ediyorum...

Hocam selamlar.
Yeni Meram Gazetesi'ndeki mobbingle ilgili yazınızı okudum. Mobbingle ilgili Başbakanlık Genelgesinden bahsetmişsiniz ama bence bundan daha önemlisi yeni Borçlar Kanunu'nunda mobbingin yer almasıdır. Hatta yıllardır devam eden kavramsallaştırma problemi de bu kanunla giderilmiş görünüyor. Mobbing, Borçlar Kanunu'nda psikolojik taciz olarak geçiyor.
Eğer fırsat bulabilirsem size Türkiye'de mobbingin kavramsallaştırılma problemi ile iş ve sosyal güvenlik boyutunı içeren iki ayrı yazı yazıp göndermeyi planlıyorum.
İtalyan yapımı filmin yanında yine bir sürü belgesel film de yapıldı mobbingle ilgili. Hatta geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'da Friedrich Ebert vakfınca desteklenen bir program da yapıldı. Linkte orada izletilen film-belgeseller yer alıyor. http://www.banubozdemir.com/%E2%80%9Ccalisma-hayatinda-ayrimcilik-ve-mobbing%E2%80%9D-temali-film-gunleri/
Çalışmalarınızı ilgiyle takip ediyorum. Yol göstereciliğinizden dolayı çok teşekkür ederim.
Saygılarımla, iyi çalışmalar.

Borçlar Kanunu'nun ilgili maddesi
IV. İşçinin kişiliğinin korunması
1. Genel olarak
MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.
İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.