7 Şubat 2011 Pazartesi

Fidye İçin Tutulan Şehir!

Devlet Yöneten Şirketlerden Biri...


General Motors, 1980'de Detroit’teki son iki üretim faaliyetini kapatmaya hazırlandığını, ama eğer bu şehir şirkete bazı ayrıcalıklar tanırsa yeni bir Cadillac fabrikasını orada açmaya gönüllü olduğunu ilan etti. Ülkenin en büyük otomobil üreticisi, şehrin ortasındaki toprağın üçte ikisini istedi. Bu alan şehirdeki en kozmopolit yerlerden biriydi (3.000 dolayındaki sakinlerin % 51’i beyazdı, Polonyalılar baskındı ve % 49'u da siyahlardan oluşuyordu). İkinci olarak, şirket şehirden bu 3000 kişinin (vergi ödeyenlerin zararına) yerlerinden edilip, evlerinin yıkılarak bölgede 160 küçük işyeri açılmasını, 170 yataklı bir hastane kurulmasını, üç bakım evinin kaldırılmasını, iki otobanın yeniden düzenlenmesini, bir demiryolunun sağ tarafa alınmasını ve alanın ortasındaki iki akrelik Yahudi mezarlığıyla ilgili olarak da bir şekilde bir şeyler ya¬pılmasını istedi. Ayrıca şirket, yeraltı suyu, kanal, telefon ve gaz boruları konularında endişe duymamak için şehir¬den, toprağın yeryüzü seviyesinden üç metre aşağıya kadar kazılmasını istedi. Neticede şehir tüm bunları kabul edip, GM'ye 12 yıl tanıyıp, % 50 oranında yerel vergi indirimi¬ne giderse, şirket Detroit'te fabrika açmayı kabul edecekti. Bunun şehre maliyetinin (devlet ve federal katkılarla birlikte) 450 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu.

BU DURUMDA SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?
Sonunda Detroit şehir konseyi GM'nin isteklerini oybirliğiyle kabul etti. Söz konusu alandaki insanlar oradan uzaklaştırıldı; evler, kiliseler, işyerleri, bakım evleri ve hastane yıkıldı. Sonunda GM'nin söylediğinden daha az iş imkânı sunan bir Cadillac fabrikası yapıldı. GM'nin sermaye uçuşunun Flint, Michigan şehri üzerinde de ciddi etkisi oldu. Öyle ki 2002’de Flint, en büyük belediye olmuştu (125.000 nüfus), şehir idaresi eyaletin kont¬rolü altındaydı. 1970'lerde GM, Flint'te 15 fabrika açmıştı ve 80 bin işçi çalıştırıyordu. Otuz yıl sonra sadece 20 bin işçiyle çalışan üç fabrika kalmışı. Fabrikaların çoğu, işgücünün ucuz olduğu ve sendikaların pek bulunmadığı güneye taşındı. Ancak denizaşırı üretimin artması gerek Flint'te gerekse kuzeydeki diğer endüstri merkezlerinde iş kaybına yol açan başlıca faktörlerden biridir.
Prof. Dr. Jerry Kloby, Küreselleşmenin Sefaleti