9 Aralık 2010 Perşembe

Umberto Eco ile Kriz

Aydınlar (Nam-ı diğer entellektüeller) ve Kriz
...Kriz çıkarmak lazım, sonra da çözümüne katkıda bulunmak lazım. Ama şu da var ki, çok önemli. Entellektüelin bir diğer görevi de gereksiz yere kriz çıkarmamaktır. Yani, iş olsun diye kriz çıkarmamak. Dünya, her gün kriz çıkmasını isteyen bir torba entellektüelle dolu. Orada burada yazılar yazıp yıkım ve felaket haberciliği yapmak, dikkati üzerine çekmek isteyen entellektüellerin gayet sık yaptığı bir şey. (Türkiye'de herhalde bir torbadan fazla var!) Gereksiz kriz çıkarılmamalı..... Peki bu nasıl olacak?
Sokrates, masum dahi olsak hapisten kaçmamak gerekir der. Kaçmak, şehrin yönetimini, yasaları tanımamk anlamına gelir diye de ekler (Kryton). O dönem için bu sözlerin önemli bir krize neden olduğunu anlayabiliyoruz. Platon Syracusa tiranına gidiyor, sana yeni bir yönetim şekli sunuyorum diyor. Devlet yönetimi fikrind ebüyük bir krize neden oluyor, sarsaklık üstüne sarsaklık. Keşke önermemiş olsaydı, önerenin adı Platon olsan bile. İkibin yıl sonra şimdi şimdi farkına varıyoruz. Adı o zamanlar konmamış olsa bile, Platon'un önermiş olduğu sistemin adı faşizmdi. ...Dolayısıyla entellektüellerin hatalı (tehlikeli) krizler ortaya çıkrdıkları kabul edilmelidir. Hitlerin danışmanları, ırk teorisyenleri, o çevrede entellektüel işi görüyorlardı. (L. yılmaz, Düşünen Söyleşiler, Bilgi ÜĞniv. Yay).