30 Ağustos 2010 Pazartesi

Değer Yargıları Üzerine


Bir kitap karıştırırken değer yargılarıyla ilgili evrensel kabullere rastladım...
Bunların hatırlanması ya da paylaşılmasının bir yararı olur mu bilmiyorum... Yine de iyi bir şey, değer yargılarından söz etmek...
Değer şöyle tanımlanıyor: Bir grubun, ideal ve saygın olduğu kabul edilen bir davranışının kaynağında yatan bir tür YASA ya da KURAL, genel bir ilkedir.
Değer yargıları ise:
iyi: toplumsal değer
iyilik: ahlâki değer
kutsal: dinsel değer
doğru: kuramsal değer
güzel: estetik değer
adil: hukuksal değer
kıt: ekonomik değer
güçlü: siyasal değer
hoş: duygusal değer
yararlı: pratik değer
sağlıklı: yaşamsal değer
Bu listenin yargı kategorilerinin genel çerçevesini belirlediği söylenir. Ahlâki anlayıştan yoksun bir kimsenin iyiliği kötülükten, iyiyi kötüden ve kutsalı şeytansı olandan ayıredecek kapasitede olmadığı kabul edilir...
(Kitap İletişim Yayınları Cep Üniversitesi'nden Zihniyetler adlı çalışma. Yazarı Alex Mucchielli)