Öğrenci

Katılım belgeleri

Kamu Yönetimi Öğrenci Kulübü ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle ilgili katılım belgeleri Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlileri Songül Göksel ve Mücahit Navruz'dan alınabilir.


Ders
Bu yıl ilk kez uzun bir aradan sonra dönem içerisinde girdiğim derslerle ilgili olarak Kamu Yönetimi 3. sınıftaki öğrencilerimin "son derste" görüşüne başvurdum. 
Kendilerine kağıt dağıtıldı ve isimsiz olarak doldurmaları istendi...
Sonuçlar genel olarak şöyle:
- Öğrenci "katılımcı" ders uygulamasını seviyor.
- Öğrenci derste "uygulama" yapılabilecek fırsatlar istiyor.
- Öğrenci "üniversite öğrencisi" olduğunun hissettirilmesini istiyor.
-Öğrenciler dersle ilgili ve genel olarak "düşüncelerine" başvurulmasını istiyorlar.
- Önemli bir kısmı dersten "genel olarak" verim aldığını belirtiyor, bu sevindirici.
- Bazı öğrencilerin önerileri var, değerlendirmeye çalışacağım.
- Çok olmamakla birlikte bazı öğrenciler de eleştirmiş. Eleştiriler, genellikle dersin birinin "hızlı anlatıldığı" yönünde, bir diğer eleştiri de "sınavların" kolaylaştırılmaması ile ilgili:)

Çok şey öğrendim, derslerle ilgili eleştirileri dikkate alarak kendimi yenilemeye çalışacağım.
Öğrencilerime eleştiri ve güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum.